Werkwijze

Mijn achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog en ervaring binnen diversen bedrijven neem ik uiteraard mee in mijn manier van werken. Daarnaast werk ik echter ook met lichaamsgericht therapie en systemische interventies (opstellingen).

Lichaamsgerichte therapie

Levenservaringen die we niet helemaal konden verwerken blijven een invloed uitoefenen in ons leven. Het kan om een eenmalige heftige gebeurtenis gaan, maar ook om een jarenlange moeilijke situatie waarin we ons bevonden. Gaat het om een situatie in onze kindertijd, dan zijn we vaak (deels) vergeten wat er speelde. Maar de gebeurtenissen hebben wel sporen nagelaten, ook in ons lichaam. Het gevolg kan zijn dat we onbegrepen lichamelijke, emotionele of psychische klachten hebben. Dit is wat we trauma noemen.
Ook een eenmalige gebeurtenis, die achteraf wel lijkt mee te vallen, zoals een auto-ongeval waar we goed vanaf kwamen, kan tot dit soort klachten leiden.

Tijdens lichaamsgerichte therapie werken we, in het hier-en-nu, met de sporen van onverwerkte gebeurtenissen, zodat deze alsnog verwerkt kunnen worden. Die sporen vinden we op meerdere lagen: in ons denken en betekenisgeving, onze gevoelens, emoties, wensen, gewoontes en zeker ook in ons lichaam. Wanneer we samen op een rustige, geleidelijke manier, en vanuit ons volwassen bewustzijn, hier aandacht aan geven, komt er een genezingsproces op gang. Zo gaan we meer rust, vrijheid, vreugde en kracht ervaren.

Zie ook Somatic Experiencing (SE) en Neuroaffective Relational Model (NARM): www.bodymindopleidingen.nl/traumahealing

Werkwijze

Mijn achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog en ervaring binnen diversen bedrijven neem ik uiteraard mee in mijn manier van werken. Daarnaast werk ik echter ook met lichaamsgericht therapie en systemische interventies (opstellingen).

Lichaamsgerichte therapie

Levenservaringen die we niet helemaal konden verwerken blijven een invloed uitoefenen in ons leven. Het kan om een eenmalige heftige gebeurtenis gaan, maar ook om een jarenlange moeilijke situatie waarin we ons bevonden. Gaat het om een situatie in onze kindertijd, dan zijn we vaak (deels) vergeten wat er speelde. Maar de gebeurtenissen hebben wel sporen nagelaten, ook in ons lichaam. Het gevolg kan zijn dat we onbegrepen lichamelijke, emotionele of psychische klachten hebben. Dit is wat we trauma noemen.
Ook een eenmalige gebeurtenis, die achteraf wel lijkt mee te vallen, zoals een auto-ongeval waar we goed vanaf kwamen, kan tot dit soort klachten leiden.

Tijdens lichaamsgerichte therapie werken we, in het hier-en-nu, met de sporen van onverwerkte gebeurtenissen, zodat deze alsnog verwerkt kunnen worden. Die sporen vinden we op meerdere lagen: in ons denken en betekenisgeving, onze gevoelens, emoties, wensen, gewoontes en zeker ook in ons lichaam. Wanneer we samen op een rustige, geleidelijke manier, en vanuit ons volwassen bewustzijn, hier aandacht aan geven, komt er een genezingsproces op gang. Zo gaan we meer rust, vrijheid, vreugde en kracht ervaren.

Zie ook Somatic Experiencing (SE) en Neuroaffective Relational model (NARM): www.bodymindopleidingen.nl/traumahealing

Opstellingen

Als mens maken we deel uit van meerdere “systemen”: we zijn lid van een familie, we horen bij een volk, we maken soms deel uit van een organisatie, een vereniging, etc. We worden hierdoor beïnvloed, ook op manieren waarvan we ons niet bewust zijn. Vooral de niet verwerkte ervaringen uit ons eigen familiesysteem kunnen grote invloed hebben op ons leven. Dat geldt ook voor gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden en waarvan we niets weten.

De ervaring leert dat we onbewust loyaal zijn aan onze (voor)ouders: we gaan hun lot meedragen, al beseffen we dat meestal niet en lost het niets op.
Als gevolg hiervan kunnen we allerlei problemen ervaren, waarvoor we geen verklaring hebben en die niet zomaar te verhelpen zijn.
We voelen bijvoorbeeld een somberheid, druk of angst waar geen reden voor lijkt te zijn, we hebben het gevoel dat we niet vooruit komen in ons leven, kunnen geen keuzes maken, voelen ons schuldig zonder reden of we kunnen absoluut niet tegen onrechtvaardigheid.

Gelukkig is er een methode ontwikkeld om die verborgen invloeden zichtbaar te maken en een helingsproces op gang te brengen.
Hierbij werken we met posities in de ruimte. Dat kan in een één-op-één gesprek maar ook in een groep. We kunnen posities kiezen voor onszelf, voor mensen uit onze familie, voor een thema of verlangen, enz. We kunnen daar zelf op gaan staan of anderen (representanten) dat laten doen. In dat laatste geval werken we met een of enkele andere mensen samen. De persoon met de vraag is dan als toeschouwer aanwezig.
De representanten spelen géén rol: ze krijgen gewaarwordingen die horen bij de personen of zaken die ze vertegenwoordigen. Op deze wijze wordt zichtbaar wat er op een diepere laag speelt en kan er een ontwikkeling op gang komen. De begeleider stuurt niet maar volgt wat de opstelling laat zien en ondersteunt het helingsproces. Zo kan de liefde en levenskracht weer gaan stromen.

Via woorden is deze manier van werken niet goed over te brengen. Overweeg je om zelf een opstelling te vragen of ben je om een andere reden geïnteresseerd, kom dan eens een keer kijken. Zie: www.kring-opstellingen.nl

Praktische informatie

De gesprekken vinden als regel plaats bij mij thuis. Zie contact.

Het tarief voor particulieren bedraagt € 87,50 voor een sessie van een uur. Soms, in overleg, duurt een sessie 1,5 of 2 uur, vooral indien met systemische interventies wordt gewerkt.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de sessies gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voor 2019 zijn dat de volgende verzekeraars.

Tot 2019 was ik lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Vanaf 2019 ben ik aangesloten bij:

Stichting beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie
Lid nr. 3015318

Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Lid nr. 180798R

Indien je een klacht hebt en wij komen daar samen niet uit, dan kun je contact opnemen met Camcoop. Meer informatie vind je op www.camcoop.nl/klachtenregeling/

Opstellingen

Als mens maken we deel uit van meerdere “systemen”: we zijn lid van een familie, we horen bij een volk, we maken soms deel uit van een organisatie, een vereniging, etc. We worden hierdoor beïnvloed, ook op manieren waarvan we ons niet bewust zijn. Vooral de niet verwerkte ervaringen uit ons eigen familiesysteem kunnen grote invloed hebben op ons leven. Dat geldt ook voor gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden en waarvan we niets weten.

De ervaring leert dat we onbewust loyaal zijn aan onze (voor)ouders: we gaan hun lot meedragen, al beseffen we dat meestal niet en lost het niets op.
Als gevolg hiervan kunnen we allerlei problemen ervaren, waarvoor we geen verklaring hebben en die niet zomaar te verhelpen zijn.
We voelen bijvoorbeeld een somberheid, druk of angst waar geen reden voor lijkt te zijn, we hebben het gevoel dat we niet vooruit komen in ons leven, kunnen geen keuzes maken, voelen ons schuldig zonder reden of we kunnen absoluut niet tegen onrechtvaardigheid.

Gelukkig is er een methode ontwikkeld om die verborgen invloeden zichtbaar te maken en een helingsproces op gang te brengen.
Hierbij werken we met posities in de ruimte. Dat kan in een één-op-één gesprek maar ook in een groep. We kunnen posities kiezen voor onszelf, voor mensen uit onze familie, voor een thema of verlangen, enz. We kunnen daar zelf op gaan staan of anderen (representanten) dat laten doen. In dat laatste geval werken we met een of enkele andere mensen samen. De persoon met de vraag is dan als toeschouwer aanwezig.
De representanten spelen géén rol: ze krijgen gewaarwordingen die horen bij de personen of zaken die ze vertegenwoordigen. Op deze wijze wordt zichtbaar wat er op een diepere laag speelt en kan er een ontwikkeling op gang komen. De begeleider stuurt niet maar volgt wat de opstelling laat zien en ondersteunt het helingsproces. Zo kan de liefde en levenskracht weer gaan stromen.

Via woorden is deze manier van werken niet goed over te brengen. Overweeg je om zelf een opstelling te vragen of ben je om een andere reden geïnteresseerd, kom dan eens een keer kijken. Zie: www.kring-opstellingen.nl

Praktische informatie

De gesprekken vinden als regel plaats bij mij thuis. Zie contact.

Het tarief voor particulieren bedraagt € 87,50 voor een sessie van een uur. Soms, in overleg, duurt een sessie 1,5 of 2 uur, vooral indien met systemische interventies wordt gewerkt.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de sessies gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voor 2019 zijn dat de volgende verzekeraars.

Tot 2019 was ik lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Vanaf 2019 ben ik aangesloten bij:

Stichting beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie
Lid nr. 3015318

Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Lid nr. 180798R

Indien je een klacht hebt en wij komen daar samen niet uit, dan kun je contact opnemen met Camcoop. Meer informatie vind je op www.camcoop.nl/klachtenregeling/