Opstellingen

Als mens maken we deel uit van een groter geheel: we zijn lid van een familie, we horen bij een volk, we maken soms deel uit van een organisatie, een vereniging, etc. We worden hierdoor beïnvloed, ook op manieren waarvan we ons niet bewust zijn. Vooral de niet verwerkte gebeurtenissen uit ons eigen familieverleden kunnen grote invloed hebben op ons huidige leven. Dat geldt ook voor gebeurtenissen waarover we niets weten.

De ervaring leert dat we onbewust loyaal zijn aan onze (voor)ouders: we gaan hun lot meedragen, al beseffen we dat meestal niet en lost het niets op. Als gevolg hiervan kunnen we allerlei problemen ervaren, waarvoor we geen verklaring hebben en die niet zomaar te verhelpen zijn.

Gelukkig is er een methode ontwikkeld om die verborgen invloeden zichtbaar te maken en een helingsproces op gang te brengen.

Dat kan in een één-op-één gesprek maar ook in een groep. In een groep werken we met plaatsvervangers voor onszelf en voor leden van onze familie of voor datgene waar we last van hebben of voor ons verlangen, enz.

Deze plaatsvervangers of representanten spelen géén rol: ze krijgen gewaarwordingen die horen bij de personen of zaken die ze vertegenwoordigen. Op deze wijze wordt zichtbaar wat er op een diepere laag speelt en kan er een ontwikkeling op gang komen. Zo kunnen liefde en levenskracht weer gaan stromen.

Wil je dit een keer meemaken als toeschouwer of representant, kom dan eens een keer kijken. Zie:  www.kring-opstellingen.nl

Zie hier onze Organisatieopstelling