Advies

U geeft leiding aan een organisatie en wilt graag dat uw medewerkers hun kwaliteiten vrij kunnen inzetten ten behoeve van uw bedrijf of organisatie.
In de praktijk blijkt dat echter niet altijd zo gemakkelijk; er zijn zichtbare en onzichtbare hindernissen, waardoor processen niet soepel verlopen. Dit komt ook tot uiting in het gedrag en de beleving van mensen. Daarmee lijkt de oorzaak bij het functioneren van één of meer medewerkers te liggen, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Zorgvuldig waarnemen wat er werkelijk speelt, is dan belangrijk. Hierbij kan ik een rol spelen. Uw deskundigheid is daarbij echter cruciaal. U kent uw organisatie, uw medewerkers en uw klanten. Mijn bijdrage bestaat uit het doorvragen, aanvoelen waar zich het “zwaartepunt” bevindt en verhelderen. Daarna kan ik desgewenst een aanpak voorstellen, die kan leiden tot inzicht, de bereidheid om te veranderen en een toegenomen zelfredzaamheid.